Logo Loading
YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETLERİ


Açık, nesne odaklı ve entegre bir geliştirme ortamı olan TROIA, canias ERP platformuna bütünüyle entegre bir yapıya sahiptir.

20

Yılı aşkın hizmetimizle…

Sektörel Çözüm Ortağınız olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz…

Uyarlama ve yeniden programlamaların hız ve esnekliğine yeni standartlar getiren geliştirme ortamı, bakım sözleşmesi olan tüm müşterilere standart yazılım ile birlikte teslim edilir; canias ERP kaynak koduna doğrudan erişim olanağı sunar. Nesne odaklı aktarım metodu sayesinde, müşteriler tarafından yapılan özel geliştirmeler, sürüm geçişlerinden etkilenmeden kullanılabilir. Böylece müşteriler, standart kaynak kodda herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan uygulamayı kendi gereksinimlerine uygun şekilde geliştirmeye devam edebilir.

TROIA ortamında uyarlamalar yalnızca IAS danışmanları tarafından değil eğitimli müşteri personeli tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu sayede özel uyarlamalara ilişkin masraflar kayda değer ölçüde azaltılır ve yazılımdaki tüm programlama çalışmalarının, hizmet veren üçüncü taraflarca gerçekleştirilmesi zorunluluğu ortadan kalkar.

1000+

Müşteri

20+

Tecrübe

3000+

Kullanıcı

30+

Ülke

Yazılım Geliştirme

TROIA GELİŞTİRME ORTAMI (TROIA IDE) – Öne Çıkan Özellikler

 • Tek Araçla Geliştirme

TROIA IDE sınıflar, diyaloglar, raporlar, bileşenler, web servisleri gibi tüm TROIA yapılarını tek bir yerden yönetmenize  imkân sunar.

 • Proje Tabanlı Geliştirme

TROIA IDE, diyalogları tekil öğeler gibi geliştirmek ve dönüştürmek yerine çoklu diyalogları, bileşenleri ve TROIA sınıflarını tek bir projede geliştirip dönüştürebilmeyi sağlar. Proje tabanlı geliştirme özelliği, programcılara geniş ve kapsamlı bir görünüm sunar; geliştirme sürelerini kısaltır ve potansiyel runtime hataları ile arızaları önlemelerinde yardımcı olur.

 • Hızlı ve Kolay Geliştirme
 1. Intellisense, kod tamamlama: TROIA Editörü programcı kodlarını tamamlar ya da yardıma ihtiyaç duyduklarında programcılara otomatik olarak tavsiyelerde bulunur. “Intellisense” ve kod tamamlama altyapısı, TROIA Yardım Sistemi ile entegredir.
 2. Entegre Birleşik Modelleme Dili (UML) Diyagramları: TROIA IDE,  entegre UML diyagram altyapısına sahiptir. Programcılara program yapısını değiştirme imkânı sunar ve kullanılan UML diyagramlarının akmasını sağlar.
 3. Kısayollar: TROIA IDE, programlama yaparken klavye kısayollarını kullanmayı seven programcılara yardımcı olur.
 4. TROIA Kod Parçacıkları: TROIA Kod Parçacıkları sayesinde programcılar, basit klavye kısayollarını kullanarak en sık kullanılan TROIA kod bloklarını kendi uygulamalarına ekleyebilirler.
 5. 3.5 Modern Tasarımlı Kullanıcı Arayüzü: Gelişmiş işlevselliğine ek olarak TROIA IDE, sade, ölçeklenebilir ve ergonomik kullanıcı ara yüzü ile programcılara, hızlı ve verimli TROIA uygulamaları geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.

Yazılım Geliştirme

 • Hata Ayıklama

TROIA IDE programcılara, TROIA uygulamalarını adım adım çalıştırma, durma noktaları ekleme ve tüm süreç boyunca değişken değerlerini izleme imkânı sağlar.

 • Kod Üretimi

Web Servis İstemci Kod Üretimi: IDE Web Hizmetleri Sihirbazı, WSDL dokümanını kullanarak bir web hizmeti almak için gereken TROIA kodları ile yapılarını oluşturur.

 • TROIA Kod Analizi
 1. Bağımlılık Analizi: Bağımlılık analizi, diyalog ve sınıf bağımlılıklarını gösteren bir grafik rapor oluşturur.
 2. Verimlilik Analizi: Verimlilik analizi altsistemi, verimsiz bir TROIA yapısını algıladığında programcıları uyarır.
 3. Kodlama Standartları Desteği: Editör, TROIA programcılarına TROIA Kodlama Standartlarına uygun kod yazmaları konusunda rehberlik eder. TROIA Kodlama Standartları, Geliştirme Ortamı’nda önceden tanımlanmıştır ve programcılar tarafından yapılandırılabilir.
 • Kod Tarihçesi

Geliştirme Ortamı, geliştirme veritabanındaki kod değişikliklerini saklar. Programcılar, bir başka araç ya da sürece ihtiyaç duymaksızın kod tarihçesindeki kodları arayabilir, keşfedebilir ve yeniden yükleyebilirler.

 • Test

Geliştirme ortamı programcılara, test durum ve süreçlerini yaratmak, çalıştırmak ve raporlamak için test altyapısı sağlar.

 • TROIA Help

Geliştirme Ortamı, geniş kapsamlı bir TROIA Yardımcısı ve Öğreticisi içerir. Bu öğretici yorumlayıcı versiyonlarıyla otomatik olarak güncellenir.

 • Dokümantasyon

Programcılar, TROIA sınıfları, diyalogları, raporları ve servis fonksiyonları ile ilişkilendirilmiş belgeleri herhangi bir başka araç ya da uygulamaya ihtiyaç duymaksızın görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirler.

 • Geliştirici Profilleri

Geliştirici profili geliştirmecilerin fontlar ve renkler gibi tüm geliştirme araçlarını, kullanıcı arayüzlerini vb. tanımlayıp saklamasına izin verir.

 • Takım Desteği

Tüm kilitleme ve giriş çıkış süreçleri TROIA Geliştirme Ortamı ile yönetilebilir. Böylece programcılar, kalabalık ekipler içinde etkin çalışabilirler.

 • Üçüncü Parti Uygulama Desteği

Üçüncü parti model uygulamaları ile yaratılmış kullanıcı arayüzü tasarımları, geliştirme ortamı tarafından dışarıdan alınabilir. Böylece programcılar, kendi modellerini diyaloglara ve TROIA bileşenlerine dönüştürebilirler. Ayrıca geliştirme ortamında tasarlanan diyalog ve bileşenlerin dışarıya taşınması da desteklenmektedir.