Logo Loading
PROJE UYGULAMA & YÖNETİMİ

IAS, seçkin kadrosu, dinamik yapısı, uluslararası tecrübesi, büyük ölçekli projelerden sağladığı bilgi birikimi ve kendi yarattığı yüksek teknoloji ile güçlü danışmanlık ve üstün eğitim hizmetleri sunar.

20

Yılı aşkın hizmetimizle…

Sektörel Çözüm Ortağınız olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz…

IAS sunduğu ürünün, müşterisinin organik yapısına tam olarak uyum sağlamasını garanti altına almak ve koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlamak için, ele aldığı projeleri katı bir titizlikle yürütür ve bunun için gerekli ön hazırlık çalışmalarına son derece önem verir. Bu amaçla, aktif sisteme geçiş aşamasından önce proje organizasyonu, ön çalışma ve yürütme aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekir.
Proje Uygulama Aşamaları
 • Proje Organizasyonu: Proje amaçlarının ve hedeflerinin tespiti, proje yönetimi, proje kontrol planı, maliyet planı
 • Ön Çalışma: Mevcut durumun tespiti, ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, isteklerin karşılanma oranının belirlenmesi, işletmedeki zayıf noktaların analizi, çözüm raporunun hazırlanması
 • Yürütme: Önceliklerin belirlenmesi, eski sistemden aktarılacakların tespiti, modifikasyonlar için taslak çalışması, veri ve iş akışlarının belirlenmesi, modifikasyonlar için detaylı çalışma
 • Üretken Sisteme Geçiş: Arayüz ve modifikasyonların programlanması, kullanıcıların eğitimi, üretim koşullarının simülasyonu, sisteme veri girişi, sistemin amaçlara uygunluğunun analizi, sistem optimizasyonu

1000+

Müşteri

20+

Tecrübe

3000+

Kullanıcı

30+

Ülke

IAS Çalışma Sistemi

IAS, müşteri ile ilk kontak kurulduktan sonra öncelikle bir tanıtım toplantısı düzenler. Bu toplantının amacı firma hakkında bilgi edinmek, daha sonraki çalışmalar için ön hazırlık faaliyetlerini yürütmek ve sunulan hizmetleri müşteriye tanıtmaktır.
Bir sonraki aşama müşteri firmanın isteği üzerine tekrar yapılacak bir tanıtım faaliyetidir. Firmaya özel olarak yapılan bu tanıtım süresince müşterinin spesifik sorunlarının da karşılanmasına özen gösterilir. Bu toplantının sonucunda müşteri firmaya bir teklif sunulabilir ya da olası bir projenin temel taşı niteliğinde “Sistem Analizi” çalışmasına yönelinir. Sistem analizinin hedefi, firmanın organik yapısını ortaya çıkartmak amacıyla,
 • organizasyon yapısı
 • iş akışları
 • görev tanımları
 • bilgi işlem alt yapısı
 • insan kaynaklı profili
 • firma içi ve dışı veri ve doküman akışı
 • firma içi ve dışı malzeme akışı
 • üretim teknolojisi
konularında proseslerin optimizasyonu açısından mevcut sistemin detaylı incelenmesini yapmak ve gerçekleştirilen çalışmayı dokümante etmektir. Sistem analizi sonucunda firmanın ihtiyaçlarının hangi oranlarda karşılandığı sorusunun cevabı da elde edilir. Karşılanamayan fonksiyonlar müşterinin isteği doğrultusunda geliştirilebilir.

Sektörün Gücünü Elinde Tut